บริการ

เทคโนโลยีการเลื่อยตัดเหล็ก

บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด ใช้เทคโนโลยีในการเลื่อยตัดเหล็กกล้าที่ทันสมัย
ด้วยเครื่องจักรสำหรับเลื่อยตัดเหล็กที่มีกำลังการผลิตและมีความแม่นยำสูง
ด้วยรูปแบบการเลื่อยตัดเหล็กด้วยสายพาน เครื่องเลื่อยวงเดือน และการตัดเหล็กด้วยแก๊ส ด้วยเครื่องเลื่อยตัดเหล็กที่ทันสมัยที่สุดของประเทศญี่ปุ่น Amada

เทคโนโลยีการปาดเจียรผิวเหล็ก

เพื่อช่วยร่นระยะเวลาการทำงานให้กับลูกค้า พร้อมเพิ่มความสะดวกในการใช้งานเหล็กกล้า
บริษัท กรุงเทพเหล้กกล้า จำกัด จึงให้บริการผลิตเหล็กปาดผิว (Finished Plate) ที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย ด้วยกระบวนการปาดเจียรผิวเหล็กครบวงจร

คลังสินค้าขนาดใหญ่

เพื่อความพร้อมในการส่งมอบงานอย่างรวดเร็ว ความหลากหลายของสินค้าที่จะรองรับลูกค้า
ในทุกรูปแบบอุตสาหกรรม และมาตรฐานในการตัดเหล็ก ปาดผิวเหล็ก เจียรผิวเหล็ก
บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด จึงได้ขยายศักยภาพการผลิตและขยายจำนวนสินค้าคงคลัง
เป็นจำนวนมากกกว่า 20,000 ตัน

Translate »