ยินดีต้อนรับ

ชื่อบริษัท : บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด
ชื่อบริษัทภาษาอังกฤษ : Bangkok Special Steel Co., Ltd.
ทุนจดทะเบียน : 300 ล้านบาท
วันที่ก่อตั้ง : 2 มิถุนายน 2535
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105535084947

ห้างหุ้นส่วนจำกัด กว้าง ง่วน เส็ง จั่น ก่อตั้งขึ้นในปี 2514 โดยคุณรัชนี และคุณสุพัฒน์ พัฒนศิริมงคล โดยมุ่งทำธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่าย เหล็กกล้าคุณภาพดีจากต่างประเทศ เพื่อรองรับการใช้งานในอุตสาหกรรมหนักต่างๆ จากทุนจดทะเบียน 1,200,000 บาท ห้างหุ้นส่วนเติบโตอย่างต่อเนื่องจนขยายกิจการกลายเป็นบริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด ในที่สุด

บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด ถือกำเนิดขึ้นด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นที่ 5 ล้านบาทในปี 2535 โดยผู้ร่วมก่อตั้งบริษัททั้ง 3 ท่าน

ได้แก่ คุณรัชนี คุณสุพัฒน์ และคุณสุวิทย์ พัฒนศิริมงคล และได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาท ในปี 2548 ด้วยนโยบายของบริษัท ในการจัดจำหน่ายเหล็กกล้าตรงสู่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมขนาดกลางจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยความพรั่งพร้อมทางบุคลากรที่มีคุณภาพ และเชี่ยวชาญในการทำธุรกิจเหล็กกล้ากว่า 20 ปี สินค้าคงคลังขนาดใหญ่และมีความหลากหลาย จึงพร้อมที่จะจัดจำหน่ายสินค้าอย่างต่อเนื่อง ตรงตามจุดประสงค์ในการใช้งานของลูกค้า พร้อมบริการปาดเจียผิวเหล็ก ตามรูปแบบที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุดอีกด้วย

นโยบายคุณภาพ บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด

“บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะจัดจำหน่าย และให้บริการตัด ปาดผิว ผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า ที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของลูกค้า ส่งมอบฉับไวตรงเวลา และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

คลังสินค้าขนาดใหญ่

เหล็กกล้าขนาดพิเศษ

เหล็กปาดผิว

เครื่องตัดเหล็กด้วยแก๊สควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (CNC)

เครื่องเลื่อยตัดเหล็ก

Translate »