ตารางเทียบเกรดเหล็ก

ประเภทเหล็กJISAISIDINAICHIDAIDOHITACHINIPPON
KOSHUHA
ASSABBOHLERTHYSSEN
เหล็กกล้างานเย็นSKD11D21.2379AUD11DC53SLD2SKD11VXW41K1102379
SKS3O11.2510SKS3GOASGTKS3DF2K4602510
เหล็กกล้างานร้อนSKD61H131.2344AUD61DHA1DACKDA18407W3022344
SKT4L61.2714SKT4AGFADMKTVSOMDIEW5002714
เหล็กชุบแข็งด้วยเปลวไฟSX105VGO5HMD5FH-5
เหล็กทำแม่พิมพ์พลาสติกP201.2311PX4PLASMOLD20718W3302311
P20+51.2312NAK80HOLDAXM2002312
เหล็กอะไหล่S45C10451.1191S45CS45CS45CS45CCK45
S50C10501.1206S50CS50CS50CS50C760CM501730
SCM44041401.7225SCM440SCM440SCM440SCM440709V3207225
SNCM43943401.6582SNCM439SNCM439SNCM439SNCM439705V1556582
เหล็กชุบผิวแข็งโดยการเติมคาร์บอนSCM41551151.7262SCM415SCM415SCM415SCM415
เหล็กเครื่องมือคาร์บอนสูงSK5W11.1625SK5SK5K100K9801545
เหล็กเหนียวSS400SS400SS400SS400SS400MS
Translate »