ร่วมงานกับเรา

เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด

สถานที่ปฏิบัติงาน: บริษัท กรุงเทพเหล็กกล้า จำกัด สาขาเทพารักษ์
อัตรา: 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน: ตามตกลง
รายละเอียดการทำงาน:

 • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคลากรภายในรวมไปถึงแผนกอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ติดต่อจัดทำเอกสารใบเสนอราคา ให้แก่ลูกค้าให้ตรงตามเป้าหมาย
 • จัดทำเอกสารและทำรายงานการขายประจำเดือนเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office
 • มีความรับผิดชอบทางการทำงาน อดทน และมีความกระตือลือร้นในการทำงาน
 • มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ดีต่อเพื่อนร่วมงาน มีใจรักงานบริการ
 • มีทักษะในการทำงานต่อรอง แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
 • หากมีประสบการณ์การทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

Translate »